Antisiklon

Antisiklon çevresinde bulunan havaya göre, yüksek basıncı olan bölgedir, genellikle binlerce kilometrelik çapa erişebilen antisiklonlar, ayrıca yüksek veya yüksek basınç sistemi olarakta bilinirler. Antisiklonların, 1000mb ve daha yukarı basınç seviyeleri; haritalarda aynı eksenli dairesel , geniş izobar aralıkları ile gösterilir ve izobar dairelerinin merkezi kabaca yüksek basıncın merkezi olan alanı gösterir.


Antisiklonun merkezi, karakteristik olarak yere doğru alçalan, yatay diverjans gösteren hava dolaşımıdır. Antisiklonik dolaşım merkezi, yer rotasyonuna ters bir şekilde hareket eder. Kuzey yarımkürede saat yönünde, güney yarımkürede ise saat yönününün tersinde hareket ettiğinden, siklona(alçak basınca) göre zıt hareket eder, bu sebepten dolayı antisiklon olarak adlandırılmıştır. Antisiklonun olduğu yerlerde, genelde izobar aralıklarının geniş oluşu sebebiyle, rüzgarlar hafif eser.


Alçalan hava yere doğru çöküp sıkışarak, ısı izolasyonuna sebep olur. Bunun sonucunda, yukarı katmanlardaki kuru ve ılık hava bulut oluşumunu önlediklerinden, antisiklonlar yazları kuru güzel bir havaya, kış mevsimi de (alçak kesimlerde) soğuk sisli ve kurak havaya sebep olur, enverziyonun da başlıca sorumlularıdır. Sakin hava ile kastedilen anlam, sıcak enlemlerde antisiklon ile aynı anlamdadır. Antisiklonlar ayrıca, kısmende olsa tipik olarak yavaş hareket eden hava yapılarıdır.


Sıcak enlemlerde, sakin hava ile özdeşleştirilmelerine rağmen, orta enlemlerde antisiklonlar, sıcak antisiklon ve soğuk antisiklon (karasal) olmak üzere ikiye ayrılır. Subtropikal antisiklonlar Dünya'nın hareketlerinden dolayı çoğunlukla ılık ve yarı-durağan özellikler gösterir(Örn: Azor yüksek basıncı). Orta enlemlere, antisiklonlar, özellikle sıra dağ hatlarının bulunduğu yerlere yerleşerek kısmen uzun süreli etki yaparak, batıdan gelen siklonlara engelleyici etki yapar.


İlgili Özellik:
Kasım Antisiklonları


Hava Olayları