This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK

                               

Bazen Biraz Balık Gibi

Makerel gökyüzü (alm: Schaefchenwolken; fr: nuages moutonneux)
terimi batılı meteoroloji uzmanları tarafından, yoğun biçimde sirrokümülüs veya altokümülüs bulutları ile kaplı olan gökyüzü için kullanılır. Makerel gökyüzünde bulutlar, kısmen de olsa düzenli biçimde dizilirken ve aralarındaki boşluklardan mavi gökyüzünün görünmesini sağlar. Gökyüzünün desen görünümü, makerel balığının(uskumru) pullarını andırır, bu yüzden makerel gökyüzü olarak adlandırılmıştır. Almanya ve Fransa'da ayrıca, 'koyun bulutları' olarak da bilinirler, çünkü görünümleri koyun sürüsüne de benzetilebilir.


picture Makerel gökyüzü ile ilgili, hava durumuna ilişkin elbette bazı rivayetler vardır. Yelkenli gemiler, makerel gökyüzününden, fırtınalı havanın çıkabileceğini, daha günler günler öncesinden doğru olarak tahmin edebilmektedir: Peki, bu rivayetin doğruluk payı var mıdır? Evet, var. Küçük, beyaz ve kabarık sirrokümülüs bulutları sıklıkla 6 ila 10 bin metre yukarıda buz kristallerinden oluşan bulutlardır ve genelde depresyon veya ilgili cephelerin önlerinde oluşurlar. Makerel gökyüzü, gemiler için ayrıca yüksek şiddetli rüzgarın da önceden belirtisi olarak kabul edilir.


picture Eğer yaklaşmakta olan ılık cephenin önünde oluşurlarsa, kalınlaşırlar ve rüzgar önce kuzeybatı yönden güneybatı yöne doğru yön değiştirir, sonra da kuvvetlenir. Yağmur yağdırmakla kararsızlaşan bulutlar ile yaklaşan sıcak cepheninin genişliği yaklaşık 500 kilometredir. Eğer gökyüzü, makerel biçiminde ise, yağmura yaklaşık olarak 400 km mesafe vardır. Sistem, saatte ortalama 50 km mesafe alır, bu da hava koşullarının 6 veya 8 saat içinde değişebileceğine işaret teşkil eder.


Bununla birlikte, eğer makerel gökyüzü kısmen daha büyük ve karanlık olan altokümülüs bulutlarından oluşmuşsa, bu daha kısa sürede değişebilecek hava koşullarına alâmettir. Soğuk cephelerle özgünleşen, altokümülüs bulutları, çoğunlukla 3.000 ila 6.000 metre arasında su moleküllerinden oluşmakla birlikte, eğer, kalınlaşarak büyürlerse, sonradan oraja dönüşme ihtimalleri vardır.


Hava Olayları