Havanın Bileşenleri

Dünya'mızın atmosferini oluşturan, havanın, farklı gazların karışımından oluştuğu kabul edilir. Kuru hava ağırlıklı olarak nitrojen gazından(N2), %78.09 oluşur, Oksijen (O2) %20.946, Argon (A) %0.93, ve Karbondioksit (CO2) %0.033.
Havanın en önemli değişken bileşeni ve meteorolojik anlamda en önemli gazı su buharıdır(H2O) ve 0 ila yüzde 4 arasında değişkenlik gösterir.


Diğer bileşenler ise, eser miktarda Neon (Ne), Helyum (He), Metan (CH4), Kripton (K), Hidrojen (H), Azot Oksit (N2O) ve Ksenondur (Xe).


Hava Olayları